Aarestrup den 1. maj 2018

 

Privatlivspolitik for Aarestrup Tømrerforretning A/S

Aarestrup Tømrerforretning A/S er ansvarlig for dine oplysninger

 

For at sikre din oplysninger efter forordningen har Aarestrup Tømrerforretning A/S udnævnt følgende som ansvarlig

 

Anna Grethe Pedersen,

Haverslevvej 72, Aarestrup

9520 Skørping

+45 2177 4498

CVR-nr. 71123812

mail@aarestrup.as  

www.aarestrup.as

 

Du er altid velkommen til at kontakte ovenstående, hvis du har spørgsmål til behandling af dine oplysninger.

 

Hvilke oplysninger behandler Aarestrup Tømrerforretning A/S om dig

Vi behandler kun almindelige oplysninger, såsom navn, mail og telefon/mobilt nummer. Disse anvendes udelukkende for at komme i kontakt.

 

Som ansat vil der være yderligere oplysninger som er nødvendige for at kunne udfylde en ansættelseskontrakt.

 

Hvad bruger Aarestrup Tømrerforretning A/S oplysningerne til

Vi behandler dine oplysninger til at levere vores services, kommunikere med dig, samt individuel markedsføring.

 

Hvordan indsamler Aarestrup Tømrerforretning A/S data om dig

De data vi behandler om dig er oftest modtaget direkte fra dig.

 

Grundlag for behandling af dine oplysninger

Når Aarestrup Tømrerforretning A/S behandler oplysninger om dig, vil det typisk ske ud fra dit samtykke som er nødvendig for at opfylde en aftale.

Herudover behandler vi også oplysninger såfremt  behandling er nødvendig for at opfylde en retslig forpligtigelse der påhviler virksomheden.

Endelig behandler vi også oplysninger om dig for, at Aarestrup Tømrerforretning A/S kan forfølge en legitim interesse som ikke overgås af dine interesser eller rettigheder.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis vi  er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

 

Hvornår overfører vi oplysninger til lande udenfor EU/EØS

Aarestrup Tømrerforretning A/S overfører som udgangspunkt ikke oplysninger til lande udenfor EU/EØS, da vi ingen interesse har i dette.

 

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for os at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

De oplysninger som vi skal opbevare efter bogføringsloven , opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

 

Teknisk og organisatorisk sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at vi passer godt på dine oplysninger.

 

Dine rettigheder

Når Aarestrup Tømrerforretning A/S behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 

Ret til at trække dit samtykke tilbage:

  • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til Aarestrup Tømrerforretning A/S adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger som vi allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 

Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

  • Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig og hvordan dine oplysninger behandles.

 

Ret til at få berigtiget dine oplysninger:                                                                                 

  • Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis vi har urigtige oplysninger om dig.

 

Ret til at få slettet dine oplysninger:                                                                            

  • I visse tilfælde kan du have ret til, at vi sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen:                                                                                 

  • I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger.                                                                                                                                        Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Aarestrup Tømrerforretning A/S enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder på datatilsynets hjemmeside

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 3319 3200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Revidering af privatlivspolitikken

Aarestrup Tømrerforretning A/S forbeholder sig retten til at foretage  ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på virksomhedens  hjemmeside.